JAK ZAMÓWIĆ TŁUMACZENIE - KLIENCI PRYWATNI

1. Bezpłatna wycena tłumaczenia

Prześlij skan lub zdjęcie dokumentu do wyceny e-mailem lub korzystając z formularza wyceny.

Wycena nic nie kosztuje i umożliwia zapoznanie się z ceną tłumaczenia za konkretny dokument. Ceny podane w cenniku odnoszą się do 1 strony tłumaczeniowej, która w zależności czy jest to tłumaczenie zwykłe (niepoświadczone pieczęcią i podpisem) czy tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego, zawiera odpowiednio 1800 lub 1125 znaków ze spacjami. Ile to jest tekstu, można zobaczyć na podstronie WYCENA .
Prosimy zwrócić uwagę, że wiele dokumentów, które na co dzień tłumaczymy i które są przedstawiane w urzędach ma u nas ryczałtowe ceny, które często są niższe niż wynika to z ilości tekstu w takim dokumencie. Wiele dokumentów w obrębie danego rodzaju różni się jednak objetością, np. akty urodzenia z USA w zależności od stanu, w którym zostały wydane, mogą mieć od 1 do 4 stron tłumaczeniowych, mimo że wszystkie są fizycznie na jednej stronie. Z tego też powodu wycena przez telefon nie zawsze jest możliwa.