WYCENA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO

  Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

  Tłumaczenie przysięgłe

  • Tłumaczenie przysięgłe ma moc prawną. Może być przedstawione w sądzie, na policji, w urzędach i różnego rodzaju instytucjach.  Na jego podstawie urzędy i instytucje wydają ważne dla obywateli decyzje, np. rejestrują urodzenie dziecko, przyznają zasiłek lub emeryturę, rejestrują pojazd, wydają zezwolenie na ślub.
  • 1 strona to 1125 znaków ze spacjami
  • Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna
  • Tłumacz przysięgły nie ogranicza się do tłumaczenia samej treści dokumentu, ale również opisuje w zwięzły sposób elementy dokumentu, takie jak godło lub herb, logo, zdjęcie posiadacza dokumentu, podpisy na dokumencie, pieczątki, skasowane znaki opłaty skarbowej, zabezpieczenia dokumentu takie jak znaki wodne, hologramy a także wszystko to, co stanowi o unikalności i specyfice danego dokumentu, np. wielobarwne tło, niestandardowy format, sposób połączenia ze sobą poszczególnych stron dokumentu
  • Tłumaczenie przysięgłe zawiera często przypisy i dodatkowe objaśnienia tłumacza, przez co objętość tłumaczenia często jest znacznie większa niż objętość oryginalnego dokumentu, np. w tłumaczeniu przysięgłym prawa jazdy z języka angielskiego będą to przypisy dotyczące kategorii uprawnień, które są różne w Polse i w USA.

  1 strona tłumaczenia przysięgłego:
  1125 znaków ze spacjami
  Czcionka: Verdana, pkt 12, interlinia 1,5

  Tłumaczenie zwykłe

  • Tłumaczenie zwykłe, czyli niepoświadczone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego nie ma mocy prawnej. Nie jest akceptowane w urzędach i instytucjach. To nie znaczy, że jest nieważne lub niepotrzebne. Ma po prostu innego odbiorcę i do innych celów jest przeznaczone.
  • 1 strona to 1800 znaków ze spacjami (60% więcej tekstu)
  • Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony (dotyczy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego)
  • Do tłumaczenia niepoświadczonego przedstawiane są zwykle innego rodzaju dokumenty niż do tłumaczenia przysięgłego, najczęściej nie zawierają one pieczęci, podpisów, zabezpieczeń, często natomiast posiadają grafikę, zdjęcia, a także mniej lub bardziej skomplikowany układ graficzny. Tłumacz w takim przypadku, oprócz samego tłumaczenia stara się jak najdokładniej odwzorować układ i treść wizualną dokumentu.
  • Tłumaczenie niepoświadczone zwykle nie posiada dużej liczby przypisów i dodatkowych objaśnień.

  1 strona tłumaczenia zwykłego:
  1800 znaków ze spacjami
  Czcionka: Verdana, pkt 12, interlinia 1,5

  do wyceny kosztu tłumaczenia najpierw potrzebny jest skaner
  Skanerem lepiej i dokładniej, ale telefonem szybciej i wygodniej

  Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego powinny być przede wszystkim czytelne. Robiąc zatem skan lub zdjęcie upewnijmy się, że widać na nim to, co widać równiez na oryginale. To na co zwracamy szczególną uwagę to czytelność pieczątek, danych liczbowych, dat, nazw firm i instytucji, imion i nazwisk. Przed wysłaniem do nas takiego skanu lub zdjęcia koniecznie prosimy sprawdzić czy nie są rozmazane oraz czy obejmują cały dokument. Zwykle w przypadku skanów nie ma takiego problemu, chyba że dokument jest większy niż format A4. I pod tym względem skaner lepiej nadaje się do kopiowania dokumentu. Telefonem z kolei można zrobić zdjęcie i szybciej i wygodniej. Trzeba jednak zadbać, aby dokument był widoczny w całości i ze wszystkimi detalami. Oczywiście osoby, które sa z Tarnowa lub okolic i maja taką możliwość, zapraszamy do biura przy ulicy Wałowej 2 w Tarnowie.  

  Koszt tłumaczenia strony internetowej

  W celu wyceny treści ze strony internetowej prosimy o przesłanie materiałów do tłumaczenia w formie tekstowej (w formacie Worda). Przetłumaczone materiały na stronę internetową przygotowujemy najczęściej w formie tabeli z tekstem w języku polskim po jednej stronie i tłumaczeniem po drugiej lub w innej uzgodnionej formie. Aktualnie nie wyceniamy stron internetowych na podstawie samego adresu internetowego.

  Wycena tłumaczenia przysięgłego - jak długo trzeba na nią czekać?

  Wycena tłumaczenia przysięgłego to zwykle kwestia od kilku do kilkunastu minut. Jeżeli w momencie przesłania prośby o wycenę nie obsługujemy innego zapytania odpowiemy w ciągu 60 minut. Gdyby miało to potrwać dłużej damy znać. Czasem wymagany jest kontakt z tłumaczem, jeśli dokument wymaga większego nakładu pracy ze względu na tematykę lub inne cechy takie jak np. pismo odręczne lub pracochłonne formatowanie, np. wielorubrykowe tabele.