Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym?

(A) registration number
(A) numer rejestracyjny pojazdu,

(B) date of first registration of the vehicle
(B) data pierwszej rejestracji pojazdu,

C — dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 — nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.1.2 — numer PESEL lub REGON,

C.1.3 — adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 — nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 — numer PESEL lub REGON,

C.2.3 — adres właściciela pojazdu,

D — dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 — marka pojazdu,

D.2 — typ pojazdu:
– wariant, jeżeli występuje,
– wersja, jeżeli występuje,

D.3 — model pojazdu,

E — numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 — maksymalna masa całkowita pojazdu[b], wyłączając motocykle i motorowery (w kg),

F.2 — dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 — dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G — masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H — okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I — data wydania dowodu rejestracyjnego,

J — kategoria pojazdu,

K — numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L — liczba osi,

O.1 — maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 — maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 — pojemność silnika (w cm3),

P.2 — maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 — rodzaj paliwa[c],

Q — stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 — liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

S.2 — liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.Table Of Contents

Spis treści