Firma Lexpertise dostarczając mi tłumaczenia przysięgłe dokumentów medycznych w ekspresowym tempie w języku angielskim WYKAZAŁA SIĘ NIE TYLKO RZETELNOŚCIĄ I PROFESJONALIZMEM, ale także OGROMNYM ZAANGAŻOWANIEM I LUDZKIM SERCEM ukazanym w pracownikach tej Firmy. Ponadto, co jeszcze sobie cenię w firmie Lexpertise to to, że tłumaczenia dokumentów można dostać nie tylko w formie papierowej do ręki, ale dodatkowo także skany tych dokumentów e-mailem a nawet można sobie zażyczyć przesłanie tłumaczeń listownie pocztą.

Polka z Holandii | 22.04.15 18:51

tłumaczenia przysięgłe i zwykłe dokumentów - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
5
2020-02-01T14:04:05+01:00

Polka z Holandii | 22.04.15 18:51

Firma Lexpertise dostarczając mi tłumaczenia przysięgłe dokumentów medycznych w ekspresowym tempie w języku angielskim WYKAZAŁA SIĘ NIE TYLKO RZETELNOŚCIĄ I PROFESJONALIZMEM, ale także OGROMNYM ZAANGAŻOWANIEM I LUDZKIM SERCEM ukazanym w pracownikach tej Firmy. Ponadto, co jeszcze sobie cenię w firmie Lexpertise to to, że tłumaczenia dokumentów można dostać nie tylko w formie papierowej do ręki, ale dodatkowo także skany tych dokumentów e-mailem a nawet można sobie zażyczyć przesłanie tłumaczeń listownie pocztą.